banner nieuws

OPENING ZOMERTENTOONSTELLING 2016 IN HET MTVP MUSEUM DOMBURG OP 9 JULI 2016

Naar Zeeland 2016 - schilders van het Zeeuwse landschap.

NZ2a verhaalFrans

"Zeeland is een prachtig land. Het heeft altijd kunstenaars geïnspireerd, maar toch kwam de

verbeelding van het landschap pas aan het begin van de negentiende eeuw tot bloei, toen de

schilders naar buiten begonnen te trekken."

De gehele tekst is als PDF beschikbaar ter download

NZ1 Arnold openingswoorden
Bestuursvoorzitter Arnold van Houtum heet de aanwezigen welkom.
Vooraan zittend, tweede van links, de auteur Ad Beenhakker wiens
boek over schilders van het Zeeuwse landschap deze middag in het
MTVP Museum werd gepresenteerd.

NZ2 Frans openingsverhaal
MTVP-conservator Francisca van Vloten licht de tentoonstelling toe.

NZ10 impressiebuiten
Een impressie van de aanwezigen, met staand, vierde van links,
de dichter Jan J.B. Kuipers.

NZ12 openingFransVanderMaasHemminga
In het midden de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas,
die de tentoonstelling opende, rechts van hem uit gezien
Marten Hemminga, directeur van Het Zeeuwse Landschap,
die eveneens enkele woorden sprak en links Francisca van Vloten,
bij de openingshandeling.

NZ13 gedichtJan
Een landschapsgedicht van Jan J.B. Kuipers, omringd door werk
van o.m. Jan Toorop, Dirk Koets, Jo Dumon Tak en Hans Keukelaar.

NZ14 gedichtAndre
Een landschapsgedicht van André van der Veeke, omringd door
werk van o.m. Theo Jordans, Piet de Bodt en Geert van Fastenhout.

NZ14 gedichtFrans
Een landschapsgedicht van Francisca van Vloten, omringd door
werk van o.m. Dave Meijer, Krisztián Horváth, Dick Bakker,
Jo Dumon Tak en Henk Kooger.

NZ12a openingdrankjes
Na de speeches en rondleiding drankjes en hapjes in de Museumtuin.